Islam

હઝરત મોહમ્મદનું જીવનચરિત્ર સંક્ષિપ્તમાં જીવન પરિચય

હઝરત મોહમ્મદનું જીવનચરિત્ર

હઝરત મોહમ્મદનું જીવનચરિત્ર
હઝરત મોહમ્મદનું જીવનચરિત્ર

Muslim મુસ્લિમ ધર્મના પ્રબોધક હઝરત મુહમ્મદના જીવનમાં કચરો હતો.
તેના ત્રણ પુત્રો તેની નજર સમક્ષ મરી ગયા, આખરે તે પણ લાચાર વેદનાથી મરી ગયો. જો તેઓને પણ પાપની સજા ભોગવવી પડે, તો પછી તેમના અનુયાયીઓનું શું થશે?
કુરાન સુરત ફુરકાનમાં 25 થી to૨ કલમોમાં એવું લખ્યું છે કે ફક્ત એક જ ભગવાન કબીર છે જે પાપોને માફ કરે છે અને તેની ઉપાસનાને કોઈ આધ્યાત્મિક વૈજ્ askાનિક (બખ્બર) ને પૂછે છે.
હાલમાં સંત રામપાલ જી મહારાજ એકમાત્ર છે. હઝરત મોહમ્મદનું જીવનચરિત્ર

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Bab બાબર વિના પ્રાર્થના કરવી અર્થહીન છે.
હજરત મુહમ્મદ જીને બાળપણમાં ખાદીજા જી પાસેથી ત્રણ પુત્રો અને ચાર પુત્રી મળી.
ત્રણે પુત્રો કાસિમ, તૈયબ, તાહિર હઝરત મુહમ્મદ જી તેમની નજર સમક્ષ મૃત્યુ પામ્યા. માત્ર ચાર છોકરીઓ બાકી છે. (આ વર્ણન ‘બાયોગ્રાફી હઝરત મુહમ્મદ’ પૃષ્ઠ 64 પર લખ્યું છે). હાલમાં બાબર સંત રામપાલ જી મહારાજ જી સાચી ઉપાસના કહે છે.

Hazrat હઝરત મહંમદનું જીવનચરિત્ર
દેવદૂત જિબ્રેલે પ્રબોધક મુહમ્મદની સાબીને ચાક કરી અને તેમાં શક્તિ રેડવી અને પછી તેને સીલ કરી અને તેને ખચ્ચર જેવા પ્રાણી પર બેસાડીને ઉપાડી લીધો. ત્યાં પ્રબોધકોનું એક જૂથ હતું, તેમાંથી હઝરત મુસા જી, ઈસા જી અને અબ્રાહમ જી વગેરે હતા. હઝરત મહંમદ જીએ નમાઝ અદા કરી.
ત્યાં હઝરત આદમ જી પણ હતા, જે હસતા અને રડતા હતા. દેવદૂત જિબ્રેલે હઝરત મહંમદ જીને કહ્યું કે આ બાબા આદમ જી છે. રડવાનું અને હસવાનું કારણ એ હતું કે જમણી બાજુ સ્વર્ગમાં એક સારું બાળક હતું, જે જોઈને ખુશ હતો બાબા આદમ હસતા હતા, અને ડાબી બાજુ, ગરીબ બાળક નરકમાં પીડાઈ રહ્યું હતું, તે જોઈને કે આપણે રડતાં હતાં. જેના કારણે બાબા આદમ ઉપરની દુનિયામાં પણ સંપૂર્ણ રીતે ખુશ નહોતા. હઝરત મોહમ્મદનું જીવનચરિત્ર

હઝરત મહંમદ જી મુજબ મુસ્લિમનો અર્થ.
પવિત્ર આત્મા જે કોઈને ઉદાસ કરતો નથી, તમાકુ, આલ્કોહોલ અને માંસ પીવે છે, અને ખોરાકને સ્પર્શતો નથી, રસ લેતો નથી. પરંતુ હાલમાં મુસ્લિમ ભાઈઓ તેમનું પાલન કરતા નથી.

અહઝરત મહંમદ જી શિવજીની દુનિયાના એક ગણ હતા.

-જીવાણી હઝરત મહંમદ
(સલ્લહુ અલયહિ વાસલ્લામ, લેખક – મુહમ્મદ ઇનાયતુલ્લાહ સુભાની, પાના નં. 307, હઝરત મહંમદ જીએ મુસ્લિમોને લોહીલુહાણ ન કરવા અને રસ ન લેવાનો ઉપદેશ આપ્યો હોવાના પુરાવા છે. હજી મુસ્લિમ ધર્મમાં માંસ ખાઈ રહ્યા છે) અલ્લાહના કાયદાની વિરુદ્ધ જાય છે.

Hazrat હઝરત મહંમદ જી અને તેમના એક લાખ 80 હજાર અનુયાયીઓ શાકાહારી હતા.
હઝરત મુહમ્મદ જીએ મુસ્લિમોને “ક્યારેય પણ લોહિયાળ અને રસની નજીક ન જવા” આદેશ આપ્યો.
(એવિડન્સ બુક બાયોગ્રાફી હઝરત મુહમ્મદ, સલ્લાહહુ અલયહિ વસલ્લમ, પૃષ્ઠ 307) તો પછી મુસ્લિમ ધર્મમાં નિર્દોષ પ્રાણીઓની હત્યા અને ખાવાનું કેમ છે?
તે અલ્લાહના કાયદાની વિરુદ્ધ છે. હઝરત મોહમ્મદનું જીવનચરિત્ર

‘હઝરત મુહમ્મદે પણ પાપની સજા ભોગવી
પુસ્તક- બાયોગ્રાફી હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લાહહુ અલયહી વસલ્લમના પાના 46, 51-52, 64, 307-315) એ પુરાવો પૂરો પાડે છે કે-
હઝરત મુહમ્મદે બાળપણમાં યાતિમીનું દુ griefખ જોયું. તેમના ત્રણ પુત્રો મૃત્યુ પામ્યા અને હઝરત મુહમ્મદ પોતે 63 વર્ષની વયે એક લાચાર બીમારીથી મૃત્યુ પામ્યા.
અલ્લાહ કબીરની સાચી ઉપાસના કરવાથી જ પાપની સજા પૂરી થઈ શકે છે. હઝરત મોહમ્મદનું જીવનચરિત્ર હઝરત મોહમ્મદનું જીવનચરિત્ર

True સાચા ઉપાસનાના જ્ lackાનના અભાવને લીધે હઝરત મુહમ્મદ જીએ આખી જીંદગી ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો
પુસ્તક અનુસાર – જીવનચરિત્ર હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લહુ અલયહિ વસ્લlamમ પાના 64, 307 થી 315), હજરત મુહમ્મદ જીના ત્રણ પુત્રો તેમની નજર સમક્ષ મૃત્યુ પામ્યા. Of the વર્ષની ઉંમરે અત્યંત માંદગીને કારણે અસહ્ય પીડામાં તેણે પોતાનો જીવ આપ્યો.
સાચી પ્રાર્થના ફક્ત બબ્બર સંત રામપાલ જી મહારાજ દ્વારા કહેવામાં આવે છે, જેના દ્વારા પાપના કાંટા પણ દૂર થાય છે અને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

અલ્લાહ કુરાન શરીફમાં માંસ ખાવાનો સંકેત આપતો નથી
હકીકતમાં, કુરાન શરીફના જ્ byાનથી હઝરત મુહમ્મદ નામના એક દેવદૂતનું ગળું દબાવવામાં આવ્યું હતું અને બળપૂર્વક ડરાવવામાં આવ્યા હતા, અલ્લાહ કદી અલ્લાહને પોતાના જીવંત પ્રાણીઓને મારી નાખવાનો આદેશ આપી શકતો નથી. (પુરાવા-પુસ્તકનું જીવનચરિત્ર હઝરત મુહમ્મદ, સલ્લાહહુ અલયહી વસલ્લમ, પાના 307-315) હઝરત મોહમ્મદનું જીવનચરિત્ર

Hazrat હઝરત મુહમ્મદ અને તેના એક લાખ એંસી હજાર અનુયાયીઓ ક્યારેય માંસ, આલ્કોહોલ, તમાકુનું સેવન કરતા ન હતા, ન તેમ કરવા આદેશ આપ્યો.
પરંતુ હાલમાં મુસ્લિમ સમાજમાં આલ્કોહોલ, તમાકુનો ઉપયોગ ખૂબ જ જોરદાર છે અને માંસ સામાન્ય બની ગયું છે.

Hazrat હઝરત મુહમ્મદ જી, જિબ્રાઇલ નામના એક દેવદૂત, ગળું દબાવીને કુરાન શરીફના જ્ knowledgeાન અને પ્રાર્થના વગેરેને ધમકી આપી ધમકી આપે છે. તેમ છતાં, તેમના ત્રણ પુત્રો હઝરત મહંમદની નજર સમક્ષ મૃત્યુ પામ્યા.
કુરાન મુજબ ભક્તિમાં પણ હઝરત મહંમદના જીવનમાં કચરો હતો. હઝરત મોહમ્મદનું જીવનચરિત્ર

હઝરત મુહમ્મદનો વલણ જન્મથી મૃત્યુ સુધી આધ્યાત્મિક હતો. ઘણા નિયમો બનાવ્યા માંસને સ્પર્શવા માટે તેને ક્યારેય હાથ ન લગાવ્યો. વ્યાજના પૈસા લીધા નથી. મોહમ્મદ પીરે હુક્કા અને તમાકુ પણ નાખ્યા ન હતા.

હઝરત મહંમદનું જીવન
હજરત મુહમ્મદ જી, 63 વર્ષની વયે બે દિવસ લાચાર પીડાને કારણે પીડાને કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા. જે પિતા સામે ત્રણે પુત્રો મરી જાય છે, તે પિતાને આજીવન સુખ નથી મળતું.
– બબ્બર સંત રામપાલ જી મહારાજ

Hazrat હઝરત મહંમદનું જીવનચરિત્ર
દેવદૂત જિબ્રેલે પ્રોફેટ મુહમ્મદની સાબી ચલાવી અને તેમાં શક્તિ રેડાવી અને પછી તેને સીલ કરી અને તેને ખચ્ચર જેવા પ્રાણી પર બેસાડીને ઉપાડી લીધો. ત્યાં પ્રબોધકોનું એક જૂથ હતું, તેમાંથી હઝરત મુસા જી, ઈસા જી અને અબ્રાહમ જી વગેરે હતા. હઝરત મહંમદ જીએ નમાઝ અદા કરી.
પછી તે સાતમા આસમાને ગયો. દરરોજ પચાસ નમાઝ કરવા માટે પડદાની પાછળથી અવાજ આવ્યો. ત્યાંથી પચાસ નમાઝ મેળવ્યા બાદ અલ્લાહ પાસેથી માત્ર પાંચ નમાઝ પ્રાપ્ત થયા અને પયગમ્બર મહંમદ પાછા ફર્યા. હઝરત મોહમ્મદનું જીવનચરિત્ર

Prayer પ્રાર્થના વિના પ્રાર્થના કરવી નકામું છે
હજરત મુહમ્મદ જીને બાળપણમાં ખાદીજા જી પાસેથી ત્રણ પુત્રો અને ચાર પુત્રી મળી.
ત્રણે પુત્રો કાસિમ, તૈયબ, તાહિર હઝરત મુહમ્મદ જી તેમની નજર સમક્ષ મૃત્યુ પામ્યા. માત્ર ચાર છોકરીઓ બાકી છે.

હઝરત મોહમ્મદનું જીવનચરિત્ર વધુ માહિતી માટે પવિત્ર ગ્રંથ જ્yanાન ગંગા ગુજરાતી વાંચો.

bhaktigyans

My name is Sonu Patel i am from india i like write on spritual topic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page