LYRICS

पुजो पांचों ही देवा भजन lyrics । गजानन्द जी के भजन

पुजो पांचों ही देवा भजन lyrics

साधु भाई पुजो पांचों ही देवा।।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

(1) पेला रे देव गजानंद सिमरो पिछे विष्णु देवा।
ब्रह्मा शंकर दोनों ने सिमरू करो शक्ति की सेवा।। To

(टेर) पांचों ने पुज्यो परमार्थ होवे पाओ मिश्रि मेवा।।

(2) गगन मंडल में आरम्भ रचियो आयो इन्द्र देवा।
रणुकार में ध्यान लगायो पुजो निरजन देवा।।

(3) चांद सिमरो सुरज सिमरो करो सुखमण री सेवा।
तीरथ त्रिवेणी सुन मैं भेटया भेटया निरजन देवा।।

(4) गुरु रोमनाथ मिल्या पुरा किन्दी शरणो री सेवा।
दोय कर जोड़ अमरसिंह बोले आप बड़ा गुरु देवा।।

पुजो पांचों ही देवा भजन lyrics

 

मैं थाने सिमरू गजानन देवा भजन लिरिक्स

पेला पेला देव रे गजा रे नन्द सिमरो भजन लिरिक्स

पूजो पांचो ही देवा भजन लिरिक्स

मनावो साधो गवरी रो लाल भजन लिरिक्स

गणपत देव रे मनाता भजन लिरिक्स

गुरु बिन घोर अंधेरा भजन लिरिक्स

संतो मैं बाबा बहुरंगी भजन लिरिक्स

संतो भाई अविगत लिखियो ना जाई भजन लिरिक्स

संतो सुनो विड़द भक्ति रा भजन लिरिक्स

अब मेरी सुरता भजन में लागी भजन लिरिक्स

काया ने सिणगार कोयलिया भजन लिरिक्स

मत कर भोली आत्मा भजन लिरिक्स

जिस मालिक ने सृष्टि रचाई भजन लिरिक्स

अब मेरी सुरता भजन में लागी भजन लिरिक्स

bhaktigyans

My name is Sonu Patel i am from india i like write on spritual topic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page